SERVSTING SRL

SERVSTING SRL

Timisoara 307200, Romania

SERVSTING SRL

SERVSTING SRL

Timisoara 307200, Romania

SERVSTING este o societate comerciala cu peste 14 ani de experienta. Activam la nivel national si furnizam soluţii personalizate in functie de conceptele stabilite, incadrarea in legislatia si normele in vigoare, eficientizarea bugetului investitional.

Cnsultanță, asistență și proiectare în domeniul securității la incendiu in faza incipienta constructiei;

Monitorizarea din punct de vedere al securitatii la incendiu a execuției lucrărilor de construcție, inclusiv la locul desfășurării lucrărilor;

Analiza proiectelor aferente fazelor DTAC, PT și DDE pentru specialitățile de proiectare necesare, masuri de conformare cf. P118 –, P118/2 – 1999 si P118/3 – 1999;

Elaborarea scenariilor de securitate la incendiu cf. OMAI;

Efectuarea tuturor demersurilor necesare in baza legii privind obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu;

Consultanta referitor la conformitatea materialelor și metodelor utilizate la executarea lucrărilor de construcție;

Verificarea autorizată a scenariilor de securitate la Incendiu si a proiectelor de arhitectura, electrice, instalatii la cerința estentiala C (Cc, Ci) – securitate la incendiu;

Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului / autorizatiei de securitate la incendiu;

Expertiza tehnica de securitate la incendiu;

Identificarea si evaluarea riscului de incendiu;

Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu;

Proiectarea

instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori, al instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere;

sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, de alarmare şi de alertare în caz de incendiu;

Consultanta, documentatie, proiectare, punere in functiune echipamente si sisteme de limitare si stingere a incendiilor dar si mentenanta acestora;

Evaluarea riscului de incendiu;

Furnizare echipamente, etc.

Locație:

Strada Alpinistilor 20, Timisoara 307200, Romania

Telefon:

+40 072 193 604 0

SERVSTING este o societate comerciala cu peste 14 ani de experienta. Activam la nivel national si furnizam soluţii personalizate in functie de conceptele stabilite, incadrarea in legislatia si normele in vigoare, eficientizarea bugetului investitional.

Cnsultanță, asistență și proiectare în domeniul securității la incendiu in faza incipienta constructiei;

Monitorizarea din punct de vedere al securitatii la incendiu a execuției lucrărilor de construcție, inclusiv la locul desfășurării lucrărilor;

Analiza proiectelor aferente fazelor DTAC, PT și DDE pentru specialitățile de proiectare necesare, masuri de conformare cf. P118 –, P118/2 – 1999 si P118/3 – 1999;

Elaborarea scenariilor de securitate la incendiu cf. OMAI;

Efectuarea tuturor demersurilor necesare in baza legii privind obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu;

Consultanta referitor la conformitatea materialelor și metodelor utilizate la executarea lucrărilor de construcție;

Verificarea autorizată a scenariilor de securitate la Incendiu si a proiectelor de arhitectura, electrice, instalatii la cerința estentiala C (Cc, Ci) – securitate la incendiu;

Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului / autorizatiei de securitate la incendiu;

Expertiza tehnica de securitate la incendiu;

Identificarea si evaluarea riscului de incendiu;

Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu;

Proiectarea

instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori, al instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere;

sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, de alarmare şi de alertare în caz de incendiu;

Consultanta, documentatie, proiectare, punere in functiune echipamente si sisteme de limitare si stingere a incendiilor dar si mentenanta acestora;

Evaluarea riscului de incendiu;

Furnizare echipamente, etc.

Locație:

Strada Alpinistilor 20, Timisoara 307200, Romania

Telefon:

+40 072 193 604 0

Listări joburi (0)

SERVSTING SRL
Arhitect Proiectant...

SERVSTING SRL

Timisoara

##### ###

SERVSTING SRL
Consultant PSI si SSM...

SERVSTING SRL

Timisoara

##### ###

SERVSTING SRL
Consultant PSI - Securitate la Incendiu...

SERVSTING SRL

Timisoara

##### ###