1. Informații generale

Prezentul document („Termeni și Condiții”) guvernează raporturile dintre societatea JOBBY TALENT DATA S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Târgu Mureș, 540331, Strada Brăila 2-4, Et. 2, județul Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub numărul J26/1981/2019, cod unic de înregistrare 41811875 („Societatea”) și persoanele care utilizează („Utilizatorul”) pagina de internet jobby.ro („Site-ul”) sau aplicația („Aplicația”) și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului / Aplicației („Serviciile”). Site-ul și Aplicația vor fi în continuare denumite împreună „Platforma JOBBY”.

Accesarea și utilizarea Site-ului, respectiv descărcarea și utilizarea Aplicației de către Utilizatori este condiționată de respectarea, de către aceștia, a prezentului document și a prevederilor legale aplicabile. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea conținutului Site-ului, descărcarea și utilizarea Aplicației, respectiv contractarea Serviciilor prin intermediul Platformei JOBBY, implică aderarea Utilizatorului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul a fost în prealabil informat că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREVEDERILE DIN ACEST DOCUMENT, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SITE-UL / SĂ NU DESCĂRCAȚI / UTILIZAȚI APLICAȚIA, SAU DUPĂ CAZ, SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-ULUI / APLICAȚIEI SAU A SERVICIILOR OFERITE DE SOCIETATE, DUPĂ CAZ, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI JOBBY.

Societatea poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagina periodic pentru a citi "Termenii si Conditiile" aplicabili. Folosirea în continuare a serviciilor Platformei JOBBY reprezintă acceptarea modificarilor aduse prezentului document.

2. Servicii

Serviciile oferite de Societate prin intermediul Platformei JOBBY se adresează (i) Utilizatorilor, persoane fizice, care vizitează Site-ul, (ii) Utilizatorilor care caută un loc de muncă („Utilizatori Candidați”) și (iii) Utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, care postează locuri de muncă vacante sau caută Utilizatori Candidați pentru anumite locuri de munca vacante („Utilizatori Recrutori”).

2.1. Crearea Contului

Anumite Servicii sunt disponibile pe Platforma JOBBY fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator (”Contul”).

Pentru a avea acces la toate Serviciile oferite de Societate prin intermediul Platformei JOBBY, Utilizatorii (atât Utilizatorii Candidați cât și Utilizatorii Recrutori) trebuie să își configureze un Cont, prin completarea formularului disponibil pe Site.

Crearea Contului se poate realiza numai pe Site, după crearea și validarea Contului, Utilizatorii putând accesa Serviciile oferite de Societate fie prin intermediul Site-ului, fie prin intermediul Aplicației.

Pentru crearea Contului, Societatea va solicita Utilizatorilor să își exprime acordul cu privire la acești Termeni și Condiții precum și să confirme citirea și luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal. Acceptul Utilizatorilor se va realiza prin bifarea căsuțelor specifice, respectiv:

 • Am citit și accept Termenii și Condițiile

 • Am citit și am luat cunoștință de Politica de confidențialitate

Prin bifarea căsuței referitoare la Termeni și Condiții, Utilizatorii înțeleg că au încheiat un contract de prestări servicii cu Societatea („Contractul”), care va fi guvernat de prezentul document, Societatea având calitatea de prestator iar Utilizatorii având calitatea de beneficiari.

Prin bifarea căsuței referitoare la Politica de confidențialitate, Utilizatorii înțeleg că Societatea le-a respectat dreptul acestora de a fi informați în legătură cu datele lor cu caracter personal prelucrate de Societate, în conformitate cu prevederile articolelor 13 și 14 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

În cazul Utilizatorilor Candidați, crearea Contului se poate realiza și prin intermediul Facebook / LinkedIn / Google, caz în care Site-ul vă prelua anumite date publice ale Utilizatorului Candidat aferente contului său de Facebook / LinkedIn / Google.

Prin utilizarea Platformei JOBBY, respectiv a Serviciilor oferite prin intermediul Platformei JOBBY, Utilizatorii Recrutori confirmă validitatea codului de identificare fiscala folosit cu ocazia crearii contului, Societatea neputând verifica această informație, fiind astfel exonerată de orice răspundere ce ar putea rezulta din nerespectarea de către Utilizatorii Recrutori a acestei cerințe. În cazul în care codul de identificare fiscală reprezintă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, societatea iși rezervă dreptul de a verifica dacă codul de identificare fiscală corespunde cu denumirea solicitantului prin sistemul VIES (Sistemul de schimb de informații privind TVA). În cazul în care răspunsul primit ca urmare a verificării prin intermediul sistemului VIES este unul nevalid sau în cazul în care codul de identificare fiscală nu reprezintă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, societatea iși rezervă dreptul de a anula, limita, restrictiona, suspenda sau bloca accesul Utilizatorului pe Platforma JOBBY.

După finalizarea procesului de creare a Contului, Utilizatorul va primi pe adresa de e-mail furnizată cu ocazia completării formularului de creare Cont un link necesar a fi accesat pentru verificarea și validarea datelor de contact (în cazul Utilizatorilor Recrutori, link-ul pentru verificarea și validarea datelor de contact va fi trimis numai după verificarea, în condițiile de mai sus, a codului de identificare fiscală). În cazul în care Utilizatorul nu accesează link-ul primit, solicitarea de creare Cont nu va putea fi soluționată de Societate, datele furnizate cu ocazia completării formularului disponibil pe Site urmând a fi șterse după trecerea unui termen de 30 de zile de la data la care link-ul respectiv a fost trimis.

Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, JOBBY are dreptul să suspende sau să blocheze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a Platformei JOBBY. În cazul informațiilor eronate sau a încercărilor de fraudare ale Utilizatorilor Recrutori, JOBBY are dreptul, oricând sa înceteze relația contractuală, fără nicio responsabilitate suplimentară față de Utilizatorii Recrutori aflați în culpă.

JOBBY NU are obligația de a verifica în avans materialele publicate de către Utilizatori. JOBBY nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile și datele postate, difuzate sau transmise de către Utilizatorii săi. Dacă i se solicită de către un Utilizator sau dacă descoperă semne de o posibilă fraudare, JOBBY poate investiga și verifica afirmațiile și poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepărtate.

De asemenea, ca parte a Serviciilor oferite, dacă ne solicitați (prin e-mail sau telefonic), vă putem oferi asistență prin intermediul consultanților noștri. Cu acordul dvs. Expres unul dintre consultanții noștri va putea crea un cont de Utilizator pe JOBBY.ro pentru dvs. (dacă nu aveți deja unul), va putea redacta în contul dvs. de Utilizator CV-ul de care aveți nevoie și, dacă doriți, cu acordul dvs. expres, va putea aplica cu CV-ul dvs. la joburile care vi se potrivesc, prezentate rând pe rând în prealabil. Puteți oricând apoi să editați informațiile publicate în contul dvs. de Utilizator.

2.2. Servicii adresate Utilizatori Candidați

Utilizatorii Candidați pot vizualiza informațiile publicate pe Platforma JOBBY fără a fi necesară crearea unui Cont în acest sens. Pentru Servicii ca încărcarea unui CV sau pentru generarea CV-ului pe Platforma JOBBY, Utilizatorii Candidați trebuie să își configureze în prealabil un Cont, prin completarea formularului disponibil pe Site. Pentru crearea Contului, următoarele informații vor fi solicitate Utilizatorilor Candidați: nume, prenume, adresa de e-mail, parola și confirmarea parolei. După crearea Contului, Utilizatorii Candidați pot adăuga la rubrică „Informații personale” și alte informații cum ar fi domiciliul, numărul de telefon, stare civilă, etc. Aceste date pot fi oricând șterse de la această rubrică, de către Utilizatorii Candidați.

În România, Utilizatorii Candidați își pot crea Cont doar dacă au la data creării Contului cel puțin vârsta de 16 ani. Cu toate acestea, dacă legislația din statul de care aparțin Utilizatorii Candidați prevede o altă vârstă minimă pentru exprimarea în mod valabil a consimțământului pentru furnizarea de servicii aferente societății informaționale, atunci aceasta se va aplica ca vârsta minimă necesară pentru utilizarea Platformei JOBBY / Serviciilor oferite pe Platforma JOBBY. În toate jurisdicțiile din afara Uniunii Europene, dacă Utilizatorii Candidați au sub vârsta de 18 ani sau sub vârsta majoratului reglementată de jurisdicția aplicabilă, utilizarea Platformei JOBBY, respectiv a Serviciilor oferite pe Platforma JOBBY se va realiza sub supravegherea reprezentanților legali ai Utilizatoriilor Candidați minori. Prin utilizarea Platformei JOBBY, respectiv a Serviciilor oferite prin intermediul Platformei JOBBY, Utilizatorii Candidați confirmă că au vârsta minimă necesară, Societatea neputând verifica această informației, fiind astfel exonerată de orice răspundere ce ar putea rezulta din nerespecatarea de către Utilizatorii Candidați a acestei cerințe.

După crearea și validarea Contului, Utilizatorii Candidați își pot încărca propriul CV-ul pe Platforma JOBBY sau își pot genera un CV-ul direct pe Platforma JOBBY, prin furnizarea informațiilor solicitate pentru generarea CV-ului. La crearea Contului, fiecare Utilizator Candidat are opțiunea de a adăuga o fotografie de profil care, în măsura în care conține date cu caracter personal, va fi prelucrată de Societate pe baza consimțământului exprimat de Utilizatorii Candidați prin furnizarea acelei fotografii.

Informațiile furnizate de Utilizatorii Candidați atunci când aceștia încarcă sau editează CV-uri, inclusiv datele cu caracter personal aferente acestora, sunt plasate pe Platforma JOBBY și devin parte a Contului Utilizatorilor Candidați. Societatea își rezervă dreptul de a percepe de la Utilizatorii Recrutori o taxă pentru accesarea informațiilor furnizate de Utilizatorii Candidați, inclusiv a datelor cu caracter personal, ca parte a Serviciilor oferite prin intermediul Platformei JOBBY. Măsura în care informațiie furnizate de Utilizatorii Candidați sunt puse la dispoziția Utilizatorilor Recrutori depinde de setările de confidențialitate pe care Utilizatorii Candidați le aleg atunci când încarcă / generează CV-ul pe Platforma JOBBY.

CV-uri publice

La momentul creării Contului, datele din CV-urile Utilizatorilor Candidați sunt setate în mod automat ca fiind publice, aceștia putând oricând să modifice setările de confidențialitate ale CV-ului. În cazul în care setarea rămâne ca CV-ul sa fie public, Utilizatorii Recrutori vor avea acces la CV-ul respectivilor Utilizatori Candidați (fără a avea acces și la date de contact). Dacă vor dori, Utilizatorii Recrutori vor putea solicita Societății deblocarea datelor de contact ale Utilizatorilor Candidați care au optat pentru publicitatea CV-ului și vor putea contacta direct respectivii Utilizatori Candidați. Numărul de Utilizatori Candidați ale căror date de contact vor fi deblocate de către Societate va depinde de pachetul de prețuri ales de Utilizatorii Recrutori.

CV-uri confidențiale

În cazul în care Utilizatorii Candidați optează pentru varianta ca CV-ul acestora să devină confidențial, prin debifarea căsutei „CV public”, Utilizatorii Candidați pot aplica pentru job-urile disponibile pe Platforma JOBBY, însă CV-urile acestora (inclusiv datele de contact ale Utilizatorilor Candidați) nu vor putea fi vizualizate decât de Utilizatorii Recrutori la ale căror anunțuri au aplicat / vor aplica. Cu toate acestea, în cazul în care Utilizatorii Recrutori la care au aplicat Utilizatorii Candidați au optat pentru varianta de preț ”Anunțuri de recrutare gratuite”, deblocarea Utilizatorilor Candidați (inclusiv prin acesarea datelor de contact ale acestora) care au aplicat la anunțul de recrutare respectiv va depinde pachetul de prețuri ales de Utilizatorii Recrutori.

În cazul în care Utilizatorii Candidati își setează CV-ul ca fiind confidențial, după ce în prealabil setarea a fost ”CV public”, Utilizatorii Recrutori nu vor mai avea acces la datele acestora. Totuși, ca parte a Serviciilor furnizate pe Platforma JOBBY, Utilizatorii Recrutori care au accesat facilitatea de acces la CV-uri pot descarca sau transmite informația disponibilă pe Platforma JOBBY pe propriile medii de stocare. În acest caz, Utilizatorii Recrutori vor putea avea acces în continuare la datele acestora în cazul în care le-au descarcat, copiat sau extras din baza de date disponibilă pe Platforma JOBBY. În calitatea lor de operatori, Utilizatorii Recrutori sunt în mod independent responsabili de modul în care utilizează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Candidati pe care le accesează prin intermediul Platformei JOBBY.

Utilizatorii Candidați trebuie să înțeleagă că unele societăți care au ales să își facă publice anunțurile de recrutare prin intermediul Platformei JOBBY pot prezenta o realitate înșelătoare, incompleta, incorecta sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Societatea, prin intermediul prezentelor reguli, impune corectitudine din partea Utilizatorilor, însă este posibil ca nu toți Utilizatorii Recrutori să înțeleagă să respecte aceste reguli. Astfel, Utilizatorii Candidați trebuie să discearnă înainte de a folosi informația cuprinsă în anunțurile de recrutare înainte a merge la un interviu, de a se angaja sau de a realiza o investiție sau orice altă acțiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii sau ale unor terți. Vă rugam să ne contactați în situația în care aflați de existenta unor astfel de anunțuri.

Încercăm să limităm accesul la baza noastră de date doar angajatorilor, firmelor de resurse umane, managerilor de personal, specialiștilor în HR, dar nu garantăm că alți terți nu pot avea acces la baza noastră de date. JOBBY nu își asumă responsabilitatea asupra utilizării CV-urilor de către terțe părți care au accesat CV-urile cât timp acestea sunt în baza noastră de date.

2.3. Servicii adresate Utilizatorilor Recrutori

Utilizatorii Recrutori pot vizualiza CV-urile publice de pe Platforma JOBBY, fără a avea acces la datele de contact ale Utilizatorilor Candidați, prin crearea unui Cont în acest sens. Pentru Servicii ca publicarea anunțurilor de recrutare și vizualizarea datelor de contact ale Utilizatorilor Candidați, Utilizatorii Recrutori trebuie să își configureze în prealabil un Cont, prin completarea formularului disponibil pe Site.

Pentru crearea Contului, următoarele informații vor fi solicitate Utilizatorilor Recrutori: denumirea companiei, adresa de e-mail, parola dorită pentru cont și confirmarea parolei, codul fiscal, țara și adresa companiei, numărul de telefon, industria, numărul de angajați actuali, metoda de plată dorită. După crearea Contului, Utilizatorii Recrutori pot adăuga și modifica informații în rubrica „Profilul companiei”, cum ar fi denumirea companiei, numărul de telefon, codul unic de înregistrare, adresa companiei , nume și prenume ale persoanei de contact, adresa de email, parola. Aceste date pot fi oricând șterse de către Utilizatorii Recrutori.

Pentru publicarea anunțurilor de recrutare / deblocarea datelor de contact ale Utilizatorilor Candidați, Utilizatorii Recrutori pot alege între următoarele tipuri de abonamente:

Abonamentul gratuit

În cazul în care Utilizatorii Recrutori optează pentru această variantă de abonament, vor avea acces gratuit la următoarele Servicii:

 • Schițare de joburi în număr nelimitat;

 • Publicare a unui anunț de recrutare; / Vizibilitatea pe Site a anunțurilor de recrutare este de 2 săptămâni;

 • 1 cont de administrator;

 • Repostare automată a anunțului de recrutare;

 • Căutare între candidații activi și selectare pe baza cerințelor; / Alegerea unui job și calcularea instantanee a compatibilității celor mai relevanți candidați activi, apoi afișarea acestora; / Prezentarea companiei într-o pagină dedicată, alături de pozițiile deschise.

Planul lunar

Abonamentul Talent Lite (150 Euro/lună, fără TVA)

În cazul în care Utilizatorii Recrutori optează pentru această variantă de abonament, vor avea acces gratuit la următoarele Servicii:

 • Schițare de joburi în număr nelimitat;

 • Vizibilitatea pe Site a anunțurilor de recrutare este de 4 săptămâni;

 • 1 cont de administrator;

 • Publicare a 2 anunțuri de recrutare; / Posibilitatea de a debloca datele de contact ale unui număr de 15 Utilizatori Candidați / lună;

 • Promovarea anunțurilor de recrutare pe email și pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business);

Abonamentul Talent (350 Euro/lună, fără TVA)

În cazul în care Utilizatorii Recrutori optează pentru această variantă de abonament, vor avea acces gratuit la următoarele Servicii:

 • Schițare de joburi în număr nelimitat;

 • Vizibilitatea pe Site a anunțurilor de recrutare este de 4 săptămâni;

 • 1 cont de administrator;

 • Publicare a 6 anunțuri de recrutare; / Posibilitatea de a debloca datele de contact ale unui număr de 50 Utilizatori Candidați / lună.

 • Promovarea anunțurilor de recrutare pe email și pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business);

Abonamentul Talent Recruit (650 Euro/lună, fără TVA)

În cazul în care Utilizatorii Recrutori optează pentru această variantă de abonament, vor avea acces gratuit la următoarele Servicii:

 • Schițare de joburi în număr nelimitat;

 • Vizibilitatea pe Site a anunțurilor de recrutare este de 4 săptămâni;

 • Conturi de administrator nelimitate;

 • Publicare anunțuri de recrutare fără limită de număr; / Posibilitatea de a debloca datele de contact ale unui număr de 100 de Utilizatori Candidați / lună;

 • Acces API;

 • Platformă de analiză;

 • Promovarea anunțurilor de recrutare pe email și pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business);

Planul anual

Abonamentul Talent Lite (126 Euro/lună, fără TVA)

În cazul în care Utilizatorii Recrutori optează pentru această variantă de abonament, vor avea acces gratuit la următoarele Servicii:

 • Schițare de joburi în număr nelimitat;

 • Vizibilitatea pe Site a anunțurilor de recrutare este de 4 săptămâni;

 • 1 cont de administrator;

 • Publicare a 2 anunțuri de recrutare; / Posibilitatea de a debloca datele de contact ale unui număr de 15 Utilizatori Candidați / lună;

 • Promovarea anunțurilor de recrutare pe email și pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business);

Abonamentul Talent (294 Euro/lună, fără TVA)

În cazul în care Utilizatorii Recrutori optează pentru această variantă de abonament, vor avea acces gratuit la următoarele Servicii:

 • Schițare de joburi în număr nelimitat;

 • Vizibilitatea pe Site a anunțurilor de recrutare este de 4 săptămâni;

 • 1 cont de administrator;

 • Publicare a 6 anunțuri de recrutare; / Posibilitatea de a debloca datele de contact ale unui număr de 50 Utilizatori Candidați / lună.

 • Promovarea anunțurilor de recrutare pe email și pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business);

Abonamentul Talent Recruit (546 Euro/lună, fără TVA)

În cazul în care Utilizatorii Recrutori optează pentru această variantă de abonament, vor avea acces gratuit la următoarele Servicii:

 • Schițare de joburi în număr nelimitat;

 • Vizibilitatea pe Site a anunțurilor de recrutare este de 4 săptămâni;

 • Conturi de administrator nelimitate;

 • Publicare anunțuri de recrutare fără limită de număr; / Posibilitatea de a debloca datele de contact ale unui număr de 100 de Utilizatori Candidați / lună;

 • Acces API;

 • Platformă de analiză;

 • Promovarea anunțurilor de recrutare pe email și pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business);

Utilizatorii Recrutori au posibilitatea ca, suplimentar peste limita abonamentului pentru care au optat, să deblocheze datele de contact ale Utilizatorilor Candidați, în funcție de nevoile de recrutare. Numărul de Utilizatori Candidați ale căror date sunt deblocate va depinde de pachetul ales de Utilizatorii Recrutori. Astfel, cu cât Utilizatorii Recrutori achiziționează mai multe deblocări, cu atât mai mare este reducerea primită. Deblocarea datelor de contact ale unui singur Utilizator Candidat pornește de la 10 euro, iar deblocările achiziționate expiră după un an. Pentru evitarea oricăror interpretări, prețul acestora va depinde de numărul de Utilizatori Candidați ale căror date vor fi putea fi solicitate a fi deblocate, după cum urmează:


Deblocări achizitionateDiscount %€ pe deblocareSuma de plată
10%10 10 
205%9.5 190 
3010%9 270 
5015%8.5 425 
10020%8 800 
20025%7.5 1500 
30027.75%7.25 2175 
40030%7 2800 
50032.5%6.75 3375 

Toate costurile sunt exprimate în Euro, se calculeaza la cursul BNR din ziua plății și sunt fără TVA

În acest moment, Utilizatorii Recrutori pot achiziționa produsele JOBBY doar prin plata online cu cardul. Utilizatorilor Recrutori care nu au posibilitatea de a efectua plățile cu cardul, li se va permite accesul la abonamente după ce se confirma transferul de bani in contul JOBBY.

Societatea are dreptul de a modifica oricând atât specificațiile abonamentelor aplicabile la acest moment, cât și modalitatea de acordare a discounturilor pentru Serviciile de deblocare a datelor de contact ale Utilizatorilor Candidați, precum și dreptul de a adăuga sisteme suplimentare de plată a serviciilor (alte tipuri de abonamente etc.), prezentul document urmând să fie modificat în consecință. Utilizatorii Recrutori vor fi informați în legătură cu această modificare prin intermediul informațiilor de contact înscrise pe Site. De la data la care forma actualizată a prezentului document (cu informații referitoare la preț și modalitate de plată pentru Servicii) este disponibil pe Site, Utilizatorii Recrutori au obligația de a respecta prevederile formei actualizate. Utilizatorii Recrutori nu pot invoca faptul că nu au avut cunoștință de obligațiile din documentul actualizat, având obligația continuă de a verifica conținutul prezentului document, conform celor menționate în partea introductivă a acestuia. În cazul în care Utilizatorii Recrutori nu oferă informații sau materiale suficiente pentru buna desfășurare a activităților, Societatea își rezervă dreptul de a folosi informațiile publice și materialele pe care le consideră potrivite în situația respectivă, de exemplu pentru Prezentarea companiei într-o pagină dedicată din Site, alături de pozițiile deschise și pentru Promovarea anunțurilor de recrutare pe rețelele de socializare și de profil. Într-un astfel de caz, Utilizatorii Recrutori trebuie să fie conștienți de obligațiile proprii și să ofere ulterior informațiile și materialele pe care le dorește, fără să critice eforturile Societății de a desfășura activitățile de promovare în absența lor. Societatea își rezervă dreptul de a ignora criticile Utilizatorilor Recrutori atunci când aceștia nu oferă informații și materiale suficiente pentru buna desfășurare a activităților.

Societatea își rezervă dreptul de a refuza spre publicare sau de a cenzura în orice alt fel anunțurile de recrutare care sunt contrare legii sau bunelor moravuri, sau care conțin un limbaj licențios.

În acest sens, Utilizatorii Recrutori acceptă și sunt de acord cu faptul că vor respecta regula bunei credințe atunci când concep și publică anunțul de recrutare. Astfel, Utilizatorii Recrutori se obligă să nu publice anunțuri incomplete, incorecte sau discriminatorii și să nu condiționeze ulterior selecția Utilizatorilor Candidați decât de acele reguli prezentate în anunțul de recrutare publicat de respectarea legislației aplicabile incidente.

În situația în care Utilizatorii Recrutori nu vor respecta aceste reguli, Societatea are dreptul de a le restricționa accesul la Serviciile sale.

Căutarea CV-urilor postate pe Platforma JOBBY

Utilizatorii Recrutori pot căuta prin toate CV-urile publice postate pe Platforma JOBBY. Aceștia pot vizualiza un număr nelimitat de CV-uri fără date de contact ale Utilizatorilor Candidați. În ceea ce privește vizualizarea datelor de contact ale Utilizatorilor Candidați, Utilizatorii Recrutori pot vizualiza datele de contact din cadrul CV-urilor publice sau pot avea acces la datele Utilizatorilor Candidați care au aplicat la anunțul de recrutare, în funcție de modalitatea de plată și pachetul de prețuri ales de Utilizatorii Recrutori, conform celor menționate mai sus.

În toate cazurile, Utilizatorii Recrutori nu vor folosi datele cuprinse în CV-urile Utilizatorilor Candidați decât pentru scopul unic de recrutare de personal pentru societatea care a publicat anunțul de recrutare.

Utilizatorii Recrutori trebuie să înțeleagă că unii candidați care au ales să își introducă CV-urile în baza de date a Platformei JOBBY pot prezenta o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Societatea, prin intermediul prezentelor reguli, impune corectitudine din partea Utilizatorilor, însă este posibil ca nu toți Utilizatorii Candidați să înțeleagă să respecte aceste reguli. Astfel, Utilizatorii Recrutori trebuie să discearnă înainte de a folosi informația cuprinsă în aceste CV-uri înainte a face o angajare, o investiție sau orice altă acțiune care implica folosirea de fonduri sau resurse proprii sau ale unor terți. Vă rugăm să ne contactați în situația în care aflați de existența unor astfel de CV-uri.

În cazul abonamentelor Talent Lite, Talent și Talent Recruit, contul aferent Utilizatorului Recrutor permite setarea accesului și altor persoane (ex: angajați, colaboratori) la notificările transmise de Societate către contul de Utilizator Recrutor. Utilizatorul Recrutor este responsabil de colectarea datelor cu caracter personal ale persoanelor respective, în special de informarea și obținerea consimțământului (sau identificarea unui alt temei legitim) pentru transmiterea către Societate a datelor cu caracter personal utilizate pentru transmiterea unor astfel de comunicări.

3. Responsabilitățile Utilizatorilor

Prin crearea Contului, Utilizatorii confirmă că: i) au furnizat date adevărate, exacte și complete așa cum este cerut de formularul de înregistrare pentru crearea Contului și ii) vor actualiza, atunci cand este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Totodată, Utilizatorii se obligă să nu întreprindă una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

 • publicarea pe Platforma JOBBY a unui material cu drept de autor, daca nu sunt autorul sau daca nu au permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

 • publicarea pe Platforma JOBBY a unor materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt Utilizator, persoană fizică sau juridică;

 • publicarea pe Platforma JOBBY a unei imagini sau afirmații explicit sexuală;

 • publicarea pe Platforma JOBBY a unor materiale care conțin virusi, sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;

 • încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod a oricărui conținut pentru care nu au dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții;

 • încărcarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod, a oricărui tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări;

 • crearea sau deținerea de adrese multiple în cadrul Platformei JOBBY care se aseamăna sau care sunt create pe aceeași temă;

 • promovarea sau furnizarea de informații despre modul de derulare a activitătilor ilegale, promovarea actelor de rănire fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană sau promovarea oricărui act de cruzime față de animale;

 • postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod de date cu caracter personal (nume, adresă, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți Utilizatori;

 • oricare alte acțiuni / fapte care ar putea prejudicia Societatea / angajații, colaboratorii sau partenerii de afaceri ai acesteia.

Utilizatorul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Platformei JOBBY /conținutului acesteia. Utilizatorul va răspunde pentru încălcarea prezentului document și utilizarea Platformei JOBBY cu nerespectarea acesteia, pentru încălcarea drepturilor Societatii și pentru orice daune provocate Platformei JOBBY, conținutului acesteia, Societății sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Societatea descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății (cum ar fi furnizarea de informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, publicarea unui conținut pornografic/erotic, furt de identitate / profil fals, spam și limbaj inadecvat, etc.), Societatea își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Utilizatorului pe Platforma JOBBY. În acest caz, Utilizatorul se poate adresa Societatii, la datele de contact indicate pe Platforma JOBBY, pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

Prin sondaj, consultanții JOBBY pot solicita documente privind domeniul de activitate al Utilizatorului Recrutor, dacă persoana de contact este împuternicită să reprezinte Compania sau poate verifica corectitudinea numărului de telefon indicat în formularul de creare a contului de Utilizator.

4. Limitarea răspunderii

Societatea nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către Utilizatori sau nu gireaza vreo parere exprimată de către Utilizatori. Societatea acționează ca un factor pasiv în distribuția online și publicarea informațiilor furnizate de către Utilizatori. Dacă verificarea anumitor informații publicate pe Platforma JOBBY va fi solicitată de către un Utilizator, Societatea va investiga și verifica afirmațiile respective și va hotărî, după cum va crede de cuviință, dacă informațiile respective trebuie îndepărtate de pe Platforma JOBBY sau se impune adoptarea vreunei alte măsuri.

Utilizatorii iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul ca aceștia sunt singurii responsabili pentru forma, conținutul sau exactitatea informațiilor plasat de aceștia pe Platforma JOBBY precum și pentru verificarea exactității acestor informații prin mijloace proprii. Societatea nu verifică anunțurile / CV- urile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet al acestora și nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al acestora / opiniilor exprimate de Utilizatori.

Societatea nu este implicată în relația dintre Utilizatorii Candidați și Utilizatorii Recrutori, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei părti contractuale. Contractele individuale de muncă încheiate ca urmare a anunțurilor de recrutare publicate de Platforma JOBBY de Utilizatori Recrutori / CV-urilor încărcate de Utilizatorii Candidați vor fi încheiate și puse în executare fără participarea sau responsabilitatea Societății. Părțile contractelor individuale de muncă astfel încheiate vor respecta prevederile legale aplicabile acestor raporturi de muncă, fără ca Societatea să poarte vreo responsabilitate sau să aibă vreo obligație în acest sens.

Deoarece identificarea Utilizatorilor pe internet este dificilă, Societatea nu confirmă faptul că fiecare Utilizator este ceea ce se pretinde. Totodată, deoarece Societatea nu poate controla comportamentul Utilizatorilor pe Platforma JOBBY, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai multi Utilizatori, Societatea (prin administratorii și angajații săi) este absolvită de orice răspundere sau de plata vreunei despăgubiri directă sau indirectă, de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvaluită sau nu, ivită în vreun mod care are legatură cu disputele.

Totodată Utilizatorii au cunoștință și sunt de acord că Societatea nu va fi răspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la nerealizare de profit, imposibilitatea folosirii informațiilor de pe Platforma JOBBY sau alte pagube (chiar dacă Societatea a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: i) utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor Platformei JOBBY; ii) acces neautorizat la datele dumneavoastră; iii) declarații sau acțiuni a oricărei terțe părti asupra Serviciilor oferite pe Platforma JOBBY iv) orice altă problemă legată de serviciile Platformei JOBBY.

În același timp, Utilizatorii înșeleg și sunt de acord cu următoarele afirmații:

 • a) utilizarea Serviciilor oferite pe Platforma JOBBY se face pe propria raspundere;

 • b) Serviciile sunt furnizate pe principiul "asa cum sunt" sau "asa cum sunt disponibile";

 • c) Societatea nu ofera nici o garantie că:

  • Serviciile vor implini toate cerințele Utilizatorilor;

  • Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

  • Rezultatele ce se vor putea obține din folosirea Platformei JOBBY și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere;

  • orice eroare de program va fi corectată.

 • d) Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea Serviciilor puse la dispoziție de Societate prin intermediul Platformei JOBBY se află la discreția Utilizatorilor, poate fi folosit doar pe riscul propriu iar Utilizatorii vor fi singurii responsabili de eventualele distrugeri cauzate echipamentului / terminaluilui de pe care accesează Platforma JOBBY sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descarcărea acestui tip de conținut.

În limita prevederilor din prezentul document - Termeni și Condiții, Societatea nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Platforma JOBBY, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Platformei JOBBY. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Platformei JOBBY, nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Platforma JOBBY. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Platforma JOBBY. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

5. Protecția Contului

Accesul Utilizatorilor în Cont este protejat de un nume de utilizator și o parolă. Societatea recomandă Utilizatorilor să nu dezvăluie nimănui numele de utilizator și parola și să iasă din Contul (i.e. prin log off / sign out), la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare.

Utilizatorii sunt răspunzători de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și a numelui de utilizator / parolei aferente Contului. Utilizatorii vor fi singurii răspunzători de utilizarea înregistrării, indiferent dacă utilizarea s-a realizat cu sau fără voia acestora. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea de către Utilizatori a măsurilor de securitate a datelor utilizate pentru accesarea Platformei JOBBY

6. Drepturi de autor

Conţinutul Platformei JOBBY, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Platforma JOBBY este proprietatea exclusivă a Societăţii, fiind protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui conţinut în afara Platformei JOBBY, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Societatii asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului Platformei JOBBY, fără acordul expres scris al Societății, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale Societății și va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor în culpă la plata de despăgubiri, precum și la acoperirea întregului prejudiciu produs Societății.

În ceea ce privește materialele încărcate de Utilizatori pe Platforma JOBBY (orice tip de informație furnizată de către Utilizatori prin intermediul Platformei JOBBY, cum ar fi dar fără a se limita la date de contact, studii urmate, experiența deținută, condiții de muncă, salarizare, descriere posturilor vacante, inclusiv observațiile, sugestiile, feed-back-ul Utilizatorilor etc.), Societatea nu va pretinde un drept de proprietate asupra acestora. Totuși, prin publicarea acestor materiale pe Platforma JOBBY, Utilizatorii sunt de acord să transmită Societății permisiunea de a utiliza materialele, respectiv dreptul de a le copia, distribui, transmite, publica, reproduce, modifica si traduce, de menționa numele Utilizatorilor în legătură cu materialui transmis / încărcat pe Platforma JOBBY. Utilizatorii nu vor pretinde iar Societatea nu va acorda niciun fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus.

7. Dispoziții finale

Prezentul document, conţinutul acestuia, Platforma JOBBY, Serviciile precum şi orice conflict care ar putea apărea între Utilizator și Societate vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord. Dacă aceasta nu va fi posibil, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul Societatii.

În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Platforma JOBBY /structura Site-ului oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorilor, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Platformei Jobby, cu respectarea legislației în vigoare.