logo

Published on 18 Jul 2022

RESPONSABIL RAPORTARI MEDIU

METINVEST SYSTEMS SRL

Description:
 • identifică și evaluează aspectele de mediu;
 • îndeplinește obligațiile legale privind gestiunea deșeurilor, în conformitate cu Legea 211 DIN 2011 privind regimul deșeurilor și asigurarea evidenței gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase în conformitate cu HG 856 DIN 2002;
 • în situația unor activități de modernizare și extindere întocmește documentația tehnică pentru obținerea/revizuirea Autorizației de mediu după caz;
 • întocmește Raportul anual de mediu solicitat prin Autorizația integrat sau autorizația de mediu;
 • evaluează rapoarte de încercare și buletine de analiză pentru apă, aer, sol, zgomot și vibratii;
 • transmite către autoritățile publice din domeniul protecției mediului, Agenția pentru protecția mediului, Primăria București, Garda de mediu rapoartele specifice solicitate de către reprezentanții acestora ori de către de lege;
Responsibilities:
 • Transmite catre Administrația Fondului pentru Mediu declarațiile lunare și anuale după caz;
 • coordonează activitățile și proiectele care au legătură cu protecția mediului;
 • instruiește angajații în domeniul protecției mediului, inclusiv din domeniul gestiunii deșeurilor
 • evaluarea impactului de mediu generat de către o activitate și acționarea în vederea reducerii și chiar a eliminării acestuia;
 • realizarea și urmărirea modului de îndeplinire a planurilor în vederea reducerii poluării și implementarea unor sisteme de management de mediu;
 • transmiterea și interpretarea noutăților legislative din domeniul protecției mediului


Requirements:
 • CUNOAȘTERE LIMBA ENGLEZA SI/SAU LIMBA RUSA - CONSTITUIE AVANTAJ
Benefits:

BONURI DE MASĂ

Share: