logo

Published on 03 Dec 2020

Referent proiecte de finantare

EUROTOP CONSULTING SRL

Description:

DESCRIERE:

Cautam Referent proiecte de finantare, cu experienta in elaborarea si mplementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile (se va mentiona in CV).

RESPONSABILITATI:

 • elaborare cerere de finanţare, anexe, plan de afaceri, memoriu justificativ, studii de piaţă in cadrul programelor de finanţare
 • elaborare rapoarte periodice câtre finanţator
 • elaborare răspuns la clarificări
 • participare la vizită de teren de către finanțator și la ședințe cu clientul – dacă este cazul
 • întocmire buget
 • elaborare cerere prefinanţare/cerere de plată/cerere de ramburs
 • contact cu clientul şi finanţatorul, dacă este cazul
 • asamblare, depunere dosar de finanţare
 • intocmire rapoarte interne câtre directorul de proiect, respectiv alte documente necesare conform proceselor interne
 • CERINTE:

 • experienta în elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile (se va mentiona in CV)
 • cunoştinţe de limba maghiară şi română (scris şi verbal)
 • abilităţi excelente de comunicare
 • capacităţi foarte bune de organizare şi planificare
 • studii superioare, avantaj în următoarele domenii: economic, juridic, studii europene
 • punctualitate, precizie şi iniţiativă
 • deschidere la însuşirea de noi cunoştinţe, abilităţi
 • disponibilitate pentru munca în echipă şi individuală
 • disponibilitate pentru învăţare continuă
 • cunoştinţe solide de operare calculator
 • OFERIM:

 • perspective de lungă durată
 • echipă dinamică
 • oportunităţi de dezvoltare şi promovare
 • Share: