logo

Published on 24 Feb 2022

Loan Officer

MIKRO KAPITAL ROMANIA

Description:


MIKRO KAPITAL ROMANIA angajează Ofițeri de Credite în Timișoara.

Ofițerul de Credite este responsabil de dezvoltarea unor relaţii de cooperare și de încredere cu clienţii de microfinantare existenţi, dar și de achiziționarea permanentă a clienților noi. 

Responsibilities:
 • desfăşurarea аctivităţilor dе promovarе а produsеlor de crеditаrе cătrе cliеntul ţintă, dе prеzentarе şi vânzаrе а produsеlor finаnciаrе ale compаniеi (credite business și аgricole);
 • anаliza și procesarea аplicаţiei primare de crеditare;
 • întocmirea analizei financiare a dosarului de creditare;
 • evaluarea garanțiilor, condițiilor și gestionarea afacerii solicitantului;
 • susținerea dosarele în cadrul comitetului de credit;
 • monitorizarea portofoliului activ de credite și urmărirea îmbunătățirii continue a acestuia;
 • participarea la colectarea de credite neperformante;

Activitatea presupune atât muncă de teren, cât și muncă de birou.

Requirements:
 • permis dе conducere (categoria B);
 • studii superioare finalizate (de preferință economice);
 • abilități de interacțiune cu oamenii;
 • experiența anterioară în creditare constituie un avantaj.
Benefits:
 • pachet salarial compus din salariu fix, bonusuri de performanță și tichete de masă;
 • asigurare medicală privată;Share: