Published on 26 Sep 2022

Welding Engineer

VSV FACTORIES

Description:

Firmă de construcții, angajăm sudori cu experiență. Oferim un salariu avantajos si un loc de munca stabil

Responsibilities:

Atribuţiile principale şi sarcinile specifice:

- pregăteşte şi verifică aparatele de sudură;

- potriveşte piesele în vederea tăierii sau sudării;

- curăţă şi controlează părţile componente de eventualele defecte, impurităţi;

- reglează tensiunea /intensitatea curentului electric;

- sudează şi taie metalul şi plasticul;

- consolidează părţile uzate prin acoperirea cu straturi de aliaje;

- controlează piesele finite utilizând dispozitive de măsură specifice;

- interpretează şi utilizează documentaţia tehnică;

- se îngrijeşte permanent de integritatea şi buna funcţionare a uneltelor şi dispozitivelor folosite în cadrul activităţii desfăşurate;

- ia toate măsurile pentru protejarea elementelor patrimoniale ale societăţii, informând conducerea asupra neregulilor constatate;

- avertizează verbal celelalte structuri de personal asupra pericolelor existente în timpul desfăşurării activităţii;

- verifică inscripţionarea inelelor şi întocmeşte raportul de lucru de la tambur;

- verifică prin sondaj cu şublerul şi micrometrul lăţimea şi grosimea benzii;

- verifică în permanenţă sa fie stoc de bandă în acumulator.
Responsabilitatea postului:

- Cunoaşte aspectele sistemului calităţii corespunzătoare domeniului său de activitate;

- Respectă procedurile privind asigurarea calităţii şi asigurarea ergonomică a locului de muncă;

- Răspunde de respectarea termenelor de executare a operaţiunilor desfăşurate;

- Realizează produsele conform normelor de calitate;

- Responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuţiile de serviciu cuprinse în fişa postului;

- Răspunde altor sarcini stabilite de şeful ierarhic direct şi care au legătură directă cu obiectivul postului ocupat.

Requirements:

-Absolvirea învățământului obligatoriu de zece clase

-Absolvirea unei școli profesionale sau unei forme de formare profesională cu predare in clasa, finalizate cu certificare de calificare

Benefits:

-un salariu satisfăcătpr

-un loc de munca stabil

Share: