logo

Published on 11 Mar 2022

Frigotehnist

Active Resurse Competence

Description:

Active Resurse Competence recrutează pentru angajare in Bucuresti/Sibiu - Frigotehnist cu experienta de minim 5 ani.

Responsibilities:
  • Se ocupă de montajul, punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiilor de producere a frigului artificial
  • Remedieaza defecţiunile uzuale ale instalaţiei frigorifice.
  • Interpretează schemele, desenul tehnic, identifică corect reperele, elementele, subansamblele componente ale produsului din scheme şi din desenul tehnic.
  • Analizează cotele, operaţiile de executat şi marcajele necesare pentru a asigura concordanţa cu standardele în vigoare.
  • Verifică normativul de timp alocat şi identifică timpul necesar realizării lucrării.
  • Stabileşte etapele şi modul de abordare, în funcţie de sarcinile de îndeplinit şi timpul disponibil.
  • Planifică succesiunea fazelor de lucru.
Requirements:

-

Benefits:

-

Share: