logo

Published on 28 Apr 2021

Contabil

Eva medical

Description:

Echipa din departamentul financiar-contabil de la Clinica Romar din Bucuresti recruteaza colegi noi, pentru urmatoarele specialitati: Contabil

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

  • Asigură evidenţa contabilă a stocurilor, a relaţiilor cu terţii şi evidenţa veniturilor şi cheltuielilor
  • Contabilizează facturile emise pentru clienţii interni
  • Înregistrează încasările şi plăţile în lei conform extrasului de cont
  • Înregistrează facturi de prestaţii furnizori interni
  • Întocmeşte situaţii şi rapoarte financiar-contabile şi verifică corelarea acestora
  • Întocmeşte săptămânal lista facturilor emise şi neîncasate şi lista avansurilor disponibile în lei
  • Întocmeşte balanţe de verificare pentru clienţi
  • Share: