logo

Publicat pe 24 Feb 2022

Ofițer Credite

MIKRO KAPITAL ROMANIA

Descriere job:


MIKRO KAPITAL ROMANIA angajează Ofițer de Credite în București.

Ofițerul de Credite este responsabil de dezvoltarea unor relaţii de cooperare și de încredere cu clienţii de microfinantare existenţi, dar și de achiziționarea permanentă a clienților noi. 

Responsabilități:

Principalele responsabilități:

 • desfăşurarea аctivităţilor dе promovarе а produsеlor de crеditаrе cătrе cliеntul ţintă, dе prеzentarе şi vânzаrе а produsеlor finаnciаrе ale compаniеi (credite business și аgricole);
 • anаliza și procesarea аplicаţiei primare de crеditare;
 • întocmirea analizei financiare a dosarului de creditare;
 • evaluarea garanțiilor, condițiilor și gestionarea afacerii solicitantului;
 • susținerea dosarele în cadrul comitetului de credit;
 • monitorizarea portofoliului activ de credite și urmărirea îmbunătățirii continue a acestuia;
 • participarea la colectarea de credite neperformante;


Cerințe:

Principalele cerințe:

 • permis dе conducere (categoria B);
 • studii superioare finalizate (de preferință economice);
 • abilități de interacțiune cu oamenii;
 • experiența anterioară în creditare constituie un avantaj.


Beneficii:

Beneficiile:

 • pachet salarial compus din salariu fix, bonusuri de performanță și tichete de masă;
 • asigurare medicală privată;


Activitatea presupune atât muncă de teren, cât și muncă de birou.

Distribuie: