logo

Publicat pe 26 May 2022

Contabil Cluj Napoca

Job Consult

Descriere job:

Firma Job Consult caută un expert contabil pentru o firmă din Cluj Napoca, Zona Napolact (Baciu), care activează în domeniul confecțiilor metalice.

Responsabilități:
 • înregistrează corect și la timp în programul de contabilitate facturile de furnizori, extrase de banca, registru de casă și deconturi de cheltuieli ale salariaților;
 • monitorizează cheltuielile/veniturile înregistrate în avans;
 • reevaluează conturile exprimate în valută;
 • procesează toate documentele aferente intrărilor-ieșirilor de mijloace fixe, investiții, alte imobilizări corporale/necorporale (conturi clasa 2) inclusiv amortizarea;
 • verificară și înregistrează lunar estimarile de cheltuieli în evidența contabilă;
 • înregistrează notele contabile de salarii din centralizatorul primit de la departamentul de resurse umane;
 • întocmește si înregistrează note contabile TVA, taxe diverse, rezultat reportat, subvenții, etc;
 • verifică periodic sau ori de cate ori este nevoie fișele furnizorilor și clienților și face punctaj cu aceștia;
 • verifică conformitatea documentelor contabile justificative în baza reglementărilor legale în vigoare;
 • reconciliează fișele de cont din aria de responsabilitate;
 • răspunde de încadrarea corectă a veniturilor și cheltuielilor pe centre de cost;
 • asigură întocmirea și închiderea balanțelor lunare
 • asigură întocmirea declarațiilor informative/statistice, respectând termenele de raportare lunare și reglementările legale;
 • asigură furnizarea de rapoarte, situații, analize fiscale sau contabile la solicitarea altor departamente sau a managerului direct;
 • întocmește declarațiile lunare/semestriale/anuale către autorități.
 • verifică fisa sintetica de la ANAF;
 • întocmește declarațiile privind taxele și impozitele datorate de societate la bugetul local;
 • participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
 • participă la procesul de inventariere anuală;
 • participă la procesul de auditare anuală a situațiilor financiare ale societății, colaborând cu auditorii externi;
Cerințe:
 • Studii superioare economice finalizate;
 • Experiență relevantă in cadrul unui departament de contabilitate
 • Cunoștințe operare PC: MS Office (Excel-cunoștințe avansate), sisteme informatice de contabilitate
 • Bună cunoaștere a legislației fiscale naționale;
 • Capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor;
 • Spirit analitic, riguros, atenție la detalii;
 • Corectitudine;
 • Inițiativă și pro-activitate;
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă.
Beneficii:
 • Pachet salarial atractiv.
 • Mediu de lucru stabil.

Distribuie: